Epoché

Welkom op de website van Ger Dijkgraaf, Filosofisch Practicus

Ger Dijkgraaf

Ik ben Ger Dijkgraaf (Rotterdam, 1960). Ik ben getrouwd met Tinto, de liefde van mijn leven, we hebben drie kinderen en drie kleinkinderen. In de jaren 80 heb ik geneeskunde gestudeerd. Sinds 1989 werk ik als bedrijfsarts, in dienst van verschillende arbodiensten en werkzaam voor allerlei klanten in diverse sectoren. Sinds een aantal jaar ben ik werkzaam voor Encare Arbozorg.

Organisatieadvisering
Als bedrijfsarts ben ik mij gaan interesseren voor organisatie-psychologie en -sociologie en organisatieadvisering. Tijdens een (tweejarige!) opleiding tot organisatieadviseur was Edu Feltmann op de laatste cursusdag docent. Edu vertelde over zijn visie op (organisatie) adviseren. Wat ik die dag leerde, was dat een adviseur niet iemand is die procesmatig allerlei stappen (contracteren, onderzoek, diagnose, oplossingen en implementatie) doorloopt. Adviezen geef je niet, maar ze ontstaan bij degene die ‘geadviseerd wordt’. Gesprekstechnieken werden afgewezen: een samenvatting tijdens een gesprek geef je niet, het is onbeleefd, want het is alsof al het andere wat gezegd is er niet toe doet…Er openbaarde zich een nieuwe wereld van ideeën over de verbanden tussen taal, denken en werkelijkheid.

Denkadviseur
Ik heb dan ook de Leergang Interventiekunde (LIK) gevolgd, met als intrigerende ondertitel ‘opleiding tot denkadviseur’. Teksten, gesprekken, krantenartikelen, radio-interviews enzovoort waren niet meer hetzelfde. Ook de specifieke attitude van een denkadviseur zou hulpverleners niet misstaan. Het onafhankelijk zijn, luisteren, verwonderen, zelf niets willen, de kunst van het ‘niet weten’ – die elementen in een gesprek meebrengen geeft waardigheid aan de cliënt en voorkomt een routinematige aanpak waarbij de cliënt zich mogelijk miskend voelt.

Filosofisch Practicus
En toen zag ik het boek van Harm van der Gaag: “Wie het niet weet mag het zeggen”. Het niets willen, het belangeloze van de denkadviseur, veranderde hierbij in het gewichtig belang van het brengen van wijsheid door de Filosofisch Practicus. De cliënt veranderde in een bezoeker. In juni 2014 heb ik de beroepsopleiding tot Filosofisch Practicus bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) afgerond.