Epoché

Welkom op de website van Ger Dijkgraaf, Filosofisch Practicus

Epoché

Epoché is het kijken (en luisteren) naar dingen op een manier die alleen onderzoekend is. Op die manier observeren is een poging om geen mening te hebben dan wel die zo lang mogelijk uit te stellen.

Filosofisch Practicus

Het doel van de Filosofisch Practicus is steeds om de bezoeker  'aan het vragen te krijgen', dat wil zeggen: zelf een filosofische denkhouding te laten aannemen.
De Filosofisch Practicus probeert de bezoeker te leren leven met vragen waar je geen antwoord op hebt.

“De vraag staat centraal, niet als middel, maar als doel. In de vraag, niet in het antwoord, schuilt wijsheid.”

Het gesprek

In het gesprek met de Filosofisch Practicus wordt gezocht naar de "rand van het niet weten". Als die rand gevonden wordt dan wordt een vraag geformuleerd. Die vraag wordt verder onderzocht en zo nodig geherformuleerd.

Aan het eind van het gesprek krijg je de vraag mee ...

Voorbeelden van vragen

“Wat stel ik uit?”

“Doe ik het goede?”

“Hoe kan ik accepteren?”

“Waarmee is een “grote leegte” te vullen?”

“Is er een vraag die alle andere vragen overbodig maakt?”

Meer informatie

Voor meer informatie over de methode van de Filosofisch Practicus kan je kijken op www.denkdieper.nl , de website van Harm van der Gaag.